un lloc de cultura peculiar

Noticias

Nuevo Trivial de Cine y series en el Mavi todos los jueves de agosto (día 3 empieza)

Posted by on 29 Jul, 2023 in Fancine, Notícies, portada | 0 comments

Nuevo Trivial de Cine y series en el Mavi todos los jueves de agosto (día 3 empieza)

Después del éxito de la edición navideña, el Trivial de Cine y Series del Mavi vuelve a sus fechas habituales de agosto. Los cinco jueves (3, 10, 17, 24 y 31) habrá jornada de 20:30 a 22:30h en el emblemático bar de 31 de diciembre. Recordad que hay que inscribirse para participar, y que cada día hay premio para los ganadores de la jornada. Ahí van las reglas del juego.

La liga tendrá una duración de cinco jornadas. Los cinco jueves de agosto.

Los equipos serán de un máximo de cinco personas y un mínimo de dos.

Cada equipo nombrará un portavoz, que es el único que debe responder, una vez consensuada la respuesta. Si otro jugador lo hace en voz alta por impulso y se equivoca, se dará por válida y será un error del grupo.

Los equipos podrán introducir cambios de una jornada a otra, pero nunca superar los cinco miembros (Si son seis deberán dividirse en dos grupos).

Cada día habrá un ganador (con premio), pero los puntos se acumularán las cinco jornadas, y al final uno de los equipos será el vencedor de la liga.

El premio diario es que el equipo ganador no pagará las consumiciones realizadas en el Bar Mavi durante el juego.

El equipo que gane la liga tendrá una invitación a comer o cenar en el Mavi, más un lote de libros de la editorial Òrbita, más un bono para todas las obras del próximo Teatre de Barra, más una entrada de cine por persona a elegir película.

El segundo clasificado en la liga tendrá un lote de libros de Òrbita/Dolmen.

Se jugará con dos dados. Uno marcará el tipo de pregunta y el otro el valor de la misma en puntos. Los números impares se corresponderán a las preguntas. El dos a una banda sonora. El cuatro a un fotograma. El seis a una secuencia.

Se irán alternando preguntas de series y de cine, y el orden estará siempre predeterminado (listas escritas), para garantizar la imparcialidad, ya que las habrá más fáciles y más complicadas y solo el azar determinará a quién le toca.

El orden de participación de los equipos seguirá el sentido de las agujas del reloj.

Los aciertos permitirán al equipo seguir jugando, y sumarán siempre el valor del dado.

Cada equipo podrá acertar un máximo de dos veces seguidas sin ceder el turno.

El error generará un rebote al equipo anterior. Éste tendrá la oportunidad de sumar el valor del dado, pero si se equivoca restará. Por eso puede renunciar al rebote. No hay segundo rebote.

Cada equipo dispondrá de 20 segundos para responder.

Las preguntas las harán los presentadores/conductores del juego.

Los fotogramas y las secuencias se proyectarán en una pantalla.

Las bandas sonoras se oirán por los altavoces del local.

El juego tendrá una duración de dos horas (de 20:30 a 22:30 horas). Pero nunca finalizará sin haber completado una ronda entera, para que todos los equipos hayan dispuesto de las mismas opciones.

La última ronda consistirá en 4 preguntas a cada equipo (una de cada modalidad). No habrá rebote en caso de error. Las cuatro preguntas tendrán el mismo valor según el dado.

Un equipo que compita solo en algunas jornadas puede optar igualmente a ganar el campeonato, pero tendrá menos opciones al computar solo los puntos de los días en que ha participado.

Si alguna pregunta generara controversia y fuera impugnada, se comprobaría “in situ” vía internet, y si fuera el caso podría ser anulada y cambiada por la siguiente.

La dificultad de las preguntas no da lugar a posibles impugnaciones, ya que el orden está preestablecido y solo el azar marca a quién le toca cada una.

Participar en la liga supone la aceptación de estas reglas.

Los participantes pagarán 10€ por persona y día para participar en la liga (5 jornadas).

Bases del XXIII concurs del Teatre de Barra: Clàssics moderns del cinema

Posted by on 7 Jun, 2023 in Fanteatre, Notícies, portada | 0 comments

Bases del XXIII concurs del Teatre de Barra: Clàssics moderns del cinema

Bases del concurs de tetxs del XXIII Teatre de Barra.

CLÀSSICS MODERNS DEL CINEMA (SEGLE XX).

SESSIÓ CONTÍNUA A Blanquerna.

1-Convocatòria i TEMA

Després de l’èxit sense precedents de la passada edició dedicada al cinema clàssic tornem a convertir en sales de cinema els bars de la barriada de Blanquerna. La sessió contínua continua, doncs, però aquesta vegada dedicada als clàssics moderns del segle XX. Els dramaturgs i dramaturgues hauran de repensar una escena d’alguna pel·lícula estrenada entre el 1961 i el 2000. Però no qualsevol pel·lícula, sinó aquells films que van marcar una generació i que es van convertir en icones populars en el seu gènere.  Psicosi, Grease, ET o Màtrix, són alguns exemples molt representatius d’aquestes 4 dècades del setè ART. Però n’hi ha molts més….

 3- Condicions tècniques

3.1 L’acció ha de transcórrer, obligatòriament, en un bar. El text ha de ser anònim (presentat sota pseudònim) i estar escrit per a dos intèrprets, en llengua catalana o castellana. S’ha d’inspirar, obligatòriament, en una escena d’una pel·lícula del repertori del Cinema Clàssic estrenada entre 1961 i el 2000. El text s’haurà de titular com la pel·lícula en la que estat inspirat.

La representació de l’obra no pot durar més de 15 minuts.

3.2 El text ha de ser inèdit, és a dir, mai publicat, i mai representat a les Illes Balears. En el cas de que hagi estat representat a d’altres comunitats autònomes o països, és obligatori que si fos triat, l’equip artístic (actors i director) siguin professionals i nascuts o residents a les Illes Balears.

3.3 El text s’haurà de presentar en un arxiu PDF  en lletra Arial a cos 12. No haurà d’estar escrit en majúscules i les acotacions explicatives hauran d’estar en cursiva.

3.4 Cada participant només pot presentar una obra.

4- Participants

L’accés a aquesta convocatòria és lliure. No s’estableix cap condició d’edat, de residència ni de vinculació a cap sector o activitat professional concreta.

5- Jurat

El jurat estarà presidit per un representant d’Òrbita Editorial i format per un mínim de tres vocals, triats per l’editorial amb el criteri de professionalitat o prestigi reconegut en l’àmbit professional o cultural de la matèria establerta. Hi actuarà com a secretari (amb veu i vot) un membre de l’editorial.

6- Presentació de sol·licituds: requisits, terminis i documentació

6.1 El termini de presentació dels texts acaba a les 23.55 h del diumenge 20 d’agost del 2023. Tota la documentació s’haurà d’enviar, obligatòriament, via correu electrònic a l’adreça: orbitaeditorial@gmail.com.

6.2 El concursant haurà de crear una adreça de correu electrònic a l’efecte on consti el seu pseudònim (i on, en cap cas no es pugui identificar qui és la persona participant). Des d’aquesta adreça haurà d’enviar un missatge i indicar el pseudònim a l’assumpte i en el qual adjuntarà un arxiu que contingui l’obra que presenta a concurs. Aquest arxiu estarà identificat amb el títol de l’obra.

7- Selecció i desenvolupament

7.1 Un cop finalitzat el període d’inscripció, el jurat llegirà tots els textos presentats i es reunirà el dimecres 23 d’agost de 2023, a porta tancada, per seleccionar els 5 textos que seran representats en la propera edició del Teatre de Barra. Es penjarà a la web d’òrbita EDITORIAL i al seu FACEBOOK el títol dels texts finalistes aquell mateix dimecres, entre les 16 i les 17 h. A partir d’aquell moment, els participants finalistes disposaran de 24 hores, és a dir, fins al dijous 24 d’agost de 2023, per a posar-se en contacte amb l’organització, a través del mail d’ÒRBITA o del telèfon 638221173 i identificar-se.

7.2 El jurat es reserva el dret de afegir o excloure un text si ho considera adient en funció de la qualitat dels originals presentats. En tal cas s’afegirien o llevarien els establiments que fossin necessaris per acollir la totalitat dels muntatges.

7.3 Els participants finalistes disposaran fins al 27 de setembre de 2023, dia en que es farà l’assaig general, per preparar la representació de l’obra. Poden seleccionar un director per dirigir la seva proposta o dirigir-la ells mateixos. Així mateix, l’elecció dels dos actors és lliure. En qualsevol cas, els actors i el director escollits han de ser professionals.

7.4 L’organització assignarà el bar a cada obra seleccionada, sempre tenint en compte les necessitats tècniques i les peculiaritats de cadascuna.

7.5 Les  obres seleccionades es representaran durant 5 DIJOUS consecutius, els dijous 28 de setembre i 3, 10, 17 i 26 d’octubre. Cada dijous es realitzaran 4 representacions consecutives de cada obra, entre les 20 h i les 23 h. El públic assistent valorarà de 0 a 10 les obres i els intèrprets en una butlleta preparada a l’efecte.

7.6 L’organització es reserva el dret de prorrogar el calendari de representacions si les circumstàncies ho exigeixen i ho permeten.

7.7 El nom de tots els guanyadors es donaran a conèixer, una vegada l’organització hagi conclòs l’escrutini, el dissabte 28 d’octubre de 2023, en un acte públic al teatre municipal Mar i Terra, on es representaran les obres finalistes.

7.8 És obligatori, per a totes les companyies finalistes, participar en la final del Mar i Terra.

8- Pagaments i Premis

8.1 S’estableixen cinc premis:

Premi al millor text

Premi a la millor actriu.

Premi al millor actor.

Premi a la millor obra.

Premi al millor director

8.2 El premi al millor text i al millor director serà atorgat pel jurat responsable de llegir els textos presentats.

8.2 Els premiats rebran el tamboret del Teatre de Barra com a guardó.

8.3 L’entrada per a cada representació costarà 4’5 euros. Del total recaptat, un cop descomptades les despeses relatives a contractació i seguretat social dels actors, es faran les següents particions: El 30% per Òrbita Editorial i el 70 % de la recaptació es repartirà a parts iguals entre les 5 companyies. De la part que li pertoca a cada companyia, el director en cobrarà una sisena part, el dramaturg una altra sisena part, i els actors dues sisenes parts.

8.4 La recaptació de la final del Mar i Terra, l’entrada a la qual costarà 12 euros, un cop descomptada la part corresponent a l’Ajuntament, es dividirà a parts iguals entre les 5 companyies, amb les mateixes proporcions que la recaptació dels bars.

9- Altres determinacions

9.1 ÒRBITA EDITORIAL es reserva el dret, en funció de la qualitat dels textos presentats, de publicar aquells textos que li semblin interessants des del punt de vista literari, encara que no es representin.

9.2 Els dramaturgs cedeixen els seus drets d’autor a ÒRBITA EDITORIAL, que publicarà un recull de totes les obres finalistes. Així mateix, ÒRBITA EDITORIAL tindrà l’exclusivitat de programar les representacions que consideri adequades de les obres finalistes durant les dues temporades següents.

9.3 Un cop acabat el Teatre de Barra i quan ORBITA EDITORIAL programi la representació de les obres finalistes a qualsevol espai de les Illes Balears o a d’altres comunitats autònomes, els actors rebran la part proporcional del 66% recaptat, amb un cachet mínim de 100 euros. Els autors rebran 25 € per cada bolo. Aquest import anirà a càrrec dels beneficis d’ÒRBITA EDITORIAL (34% de la recaptació), i, en cap cas, minvarà el cachet dels actors.

9.4 ÒRBITA EDITORIAL pot introduir les modificacions que consideri convenients en el desenvolupament del concurs per al seu bon funcionament i ha de resoldre totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

9.5 La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació estricta de totes les bases, de manera que se n’exclouran les inscripcions que no compleixin les condicions en la forma establerta.

9.6 ÒRBITA EDITORIAL no es fa responsable de les opinions ni de les imatges o dels continguts inclosos a les obres admeses a concurs ni s’hi identifica necessàriament. En qualsevol cas, no s’admetran a concurs.

El Teatre del Mar tanca una gran temporada a cop de rialla

Posted by on 26 May, 2023 in Fanteatre, Notícies, portada | 0 comments

El Teatre del Mar tanca una gran temporada a cop de rialla

Abans que no arribi l’habitual aturada estival, el Teatre del Mar programa el que ells mateixos anomenen una traca final per tancar la temporada. Que no sigui per riure!

Vells amics del teatre del Molinar, que ja ens han fet riure en moltes ocasions, recuperen èxits del seu repertori per concloure una temporada memorable. I així, Toni Albà ens convida un cop més a la seva particular Audiència I-Real, que no passa de moda, ans al contrari, i ens farà petar de riure amb les seves ocurrències monàrquiques. No cal dir qui s’ha d’abstenir, després no val queixar-se ni ofendre’s. L’emèrit arribarà a palau del mar dia 26 i romandrà fins al 28, quan haurà de partir per votar. Els reis voten? Per correu des d’Abu dhabi?

La primera setmana de juny, Sergi López. Ell tot sol, o no. Del 2 al 4 Non Solum. Indescriptible. Si ets tu que encara no l’has vista, no tens excusa. Imprescindible. Per riure, sí, però per admirar el que és un tour de force interpretatiu dels que cal gaudir.

I del 9 a l’11 de juny Yllana amb el seu 666, que ja ni sé els anys que fa que el passegen. Però és clar, el dimoni no torna vell, i riure mai no cansa, així que endavant. Si no rius és perquè no vols.

Impro de Barra: una nueva fórmula teatral en los bares

Posted by on 16 Abr, 2023 in Fanteatre, Notícies, portada | 0 comments

Impro de Barra: una nueva fórmula teatral en los bares

Òrbita Produccions da un paso más y aplica su exitosa fórmula del Teatre de Barra – teatro breve en bares- al teatro de improvisación. Un experimento inédito hasta la fecha que, con el nombre genérico de Impro de Barra,  tendrá lugar este próximo mes de mayo en la misma barriada de Blanquerna, en cuatro de sus bares más emblemáticos.

Del mismo modo que con el Teatro de Barra, las diferentes compañías ejecutarán sus improvisaciones de forma simultánea en tres bares. Actuaciones de quince minutos cada una. Y lo harán a las 20:15h, les 21:00h y las 21:45h. De modo que será el público el que se desplazará de bar en bar para ver las tres representaciones, y condicionar con sus ideas el contenido de las mismas, que será diferente en cada función.

Pero las diferencias son muchas respecto a su modelo teatral, aunque la mecánica se asemeje. Para empezar, no se hará cada jueves, sino dos viernes y dos jueves alternos en cuatro semanas. Empezando el viernes 5 de mayo.

Las obras no tienen título porque aún no existen. Se crearán delante del público y con su colaboración. Es lo que tiene la impro. De modo, que lo que se anuncia en cada bar es el nombre de la compañía que la habita. Y cada una aporta su estilo y su estrategia creativa, que siempre incluirá la participación del público, que hará sugerencias para arrancar la improvisación. Eso sí, siempre en el ámbito argumental de un tema general propuesto por la productora. El primer viernes, todas las creaciones serán de suspense, el jueves 11 apasionadas, el viernes 19 relacionadas con la traición, y el jueves 25 marcadas por las supersticiones.

La cuestión es que ni un solo pase será igual. Lo diremos otra vez, la improvisación es lo que tiene. De manera que no podremos decir aquello de “ésta yo ya la he visto”. Eso es imposible. Cada representación será única.

Y además cada día de funciones cambiarán las compañías. Hasta seis participarán en esta primera edición. Cambiando también los bares participantes según el día. Serán el Mavi, el Ca Na Mercy, la Sala Random y el Bar In Café, donde estará la taquilla, como siempre en el Teatre de Barra.

Las seis compañías son: Random, Mutis, Las Monstruas, Las visitas, Autores intrusos y Camaleónicos Impro, que son también los coorganizadores del evento.

El precio tampoco cambia: 4€ por entrada y persona. Y se puede reservar en orbitaeditorial@gmail.com o en el whatsapp 630 956 630, o comprar in situ en el In Café durante la semana o en la taquilla el día de las funciones. 

Barbarella en castellano 60 años después

Posted by on 9 Abr, 2023 in Fancòmics, Notícies, portada | 0 comments

Barbarella en castellano 60 años después

Un hito del feminismo y la sensualidad retro en viñetas

  • Por fin se publica en España una de las space-opera más sugerentes, imaginativas e inteligentes de la historia del cómic.
  • Barbarella fue una precursora que inspiró personajes femeninos del cómic que sin ella no hubiesen sido posibles, tales como Vampirella, Modesty Blaise o Valentina.

Aunque resulte increíble, Barbarella, cuya versión cinematográfica es aún hoy un clásico del cine kitsch y la cultura pop con un ligero aroma erótico, nunca llegó a publicarse en España en su formato de cómic original. Una falta incomprensible que ahora viene a reparar Dolmen con la versión española de la obra de los sesenta escrita y dibujada por Jean-Claude Forest.

La película, con una joven Jane Fonda inconmensurable, se convirtió de inmediato en un icono de la sensualidad y un clásico de la space-opera, por aquel entonces muy popular. Un éxito que sepultó para el gran público los numerosos atractivos del cómic homónimo. Y es que, de hecho, Barbarella, el cómic, sacudió los cimientos de la industria editorial y la sociedad francesa, al enfocarse a un público adulto en un momento en que las publicaciones estaban dirigidas exclusivamente al mercado infantil y juvenil.

Eran los sesenta, poco antes del que sería el contestatario Mayo del 68, y la intelectualidad de izquierdas del momento acogió esta singular obra al intuir que detrás de la sensualidad y presunta ingenuidad de sus páginas latía tanto una decidida filosofía política radicalmente opuesta a los movimientos autoritarios -la joven protagonista vaga por galaxias instando a la resolución de conflictos, apelando al diálogo y renunciando a la vía de la violencia y a la testosterona-, a la vez que brindaba  un potente icono feminista. Una heroína empoderada que no necesitaba supervisión  para tomar decisiones y que daba rienda suelta a sus deseos.

En su obra, Forest hace gala de una libertad creativa inédita en la época, y se deja seducir por el absurdo y el surrealismo tanto a nivel visual -tiburones que planean, piratas que surgen de una medusa, personajes estrambóticos etc.-, como textual, con hilarantes e ingeniosos juegos de palabras y deliciosas metáforas.

La heroína de Barbarella se convirtió en un referente a nivel mundial que inspiró o hizo posibles otros personajes posteriores que sin su ejemplo no hubieran existido. Cómics con protagonistas femeninas como Vampirella en los USA, Modesty Blaise en Inglaterra o Valentina en Italia

Dolmen recupera ahora los dos primeros álbumes en blanco y negro (lamentablemente, los bitones originales se perdieron), con un sinfín de extras que ayudan a situar la obra en su contexto histórico y revalorizar su importancia artística.

El Teatre de Barra prorroga

Posted by on 29 Mar, 2023 in Fanteatre, Notícies, portada | 0 comments

El Teatre de Barra prorroga

L’edició del Teatre de Barra dedicada als Clàssics del cinema, amb el títol genèric Play it again…, ha estat un èxit absolut i ha exhaurit totes les entrades un dijous rere l’altre. Tant és així que Òrbita Produccions ha decidit programar un dia extra als bars de Blanquerna.

Serà el proper dijous dia 20 d’abril, després de les festes de Setmana Santa, i les entrades ja es poden reservar a orbitaeditorial@gmail.com, encara que no sortiran a la venda fins el proper dia 10 d’abril a la Llibreria Drac Màgic i al Bar In Café. No obstant, convé fer via, perquè ja estan reservades més de la meitat i falten tres setmanes.

L’única peça que no es representarà dia 20 d’abril serà Tornado de circumstàncies, que s’ha estat fent al Bar Mavi, per problemes d’agenda dels intèrprets.

No obstant això, encara teniu una oportunitat de veure-la, amb les altres quatre, i a l’escenari del Teatre Mar i Terra, ja que encara queden algunes entrades (poques) per a la final d’aquest dissabte dia 1 d’abril. Esdeveniment al qual també es farà el lliurament dels premis d’aquesta edició al millor text, millor direcció, millor actor i actriu i millor obra. Aquestes tres darreres categories votades pel públic a les funcions dels cinc dijous als bars.

Les entrades de la final es poden comprar a www.palmacultura.cat

Abril familiar al Sans

Posted by on 28 Mar, 2023 in Fanteatre, Notícies, portada | 0 comments

Abril familiar al Sans

El Teatre Sans serà un punt de trobada familiar aquest mes d’abril. Un total de tres espectacles infantils es programaran a l’emblemàtic teatre palmesà en les properes setmanes, per garantir els plans culturals durant les festes de Setmana Santa.

LA BIBLIOTECA IMAGINARIA el 31 de Març i 1 d’Abril, a les 19h. Un espectacle que tanca una trilogia que es va iniciar amb «Veo Leo», i va continuar amb «Leocadia y los Ratones», l’objectiu principal dels quals és transmetre als nins i nines el plaer de la lectura, i presentar les biblioteques com a llocs plens de màgia, en els quals cada llibre és un petit i meravellós tresor.

TRAS LOS PASOS DE PETER PAN el 15 i 16 d’Abril. Dissabte a les 19h i Diumenge a les 12h. Un divertit espectacle de dansa, teatre gestual, pantomima i ombres. Sandra, és una nina que somia convertir-se en Peter Pan. No vol créixer! Mentre que la seva germana, Natalyd només vol jugar a ser gran. Vol ser gran ja! Sandra aconsegueix que Natalyd li llegeixi el conte de Peter Pan i així, l’ajudi a trobar-lo, i ho faran a partir de seguir els seus passos. Així descobriran que jugar totes dues, és molt més divertit que ser gran.

LA REBEL·LIÓ DE LES COSES és la proposta d’Estudi Zero, que dia 30 d’Abril, diumenge, a les 12h i 18h, presentarà aquest espectacle basat en el realisme màgic de Pere Calders. Un món quotidià on amb una aparent normalitat succeeixen les coses més inversemblants. Un muntatge que vol acostar el món de Calders al públic infantil i familiar amb la inspiració d’alguns dels seus contes dirigits especialment als infants.

Leo Bassi vs Mussolini

Posted by on 25 Mar, 2023 in Fanteatre, Notícies, portada | 0 comments

Leo Bassi vs Mussolini

El mes de març acaba i comença l’abril amb Leo Bassi al Teatre del Mar amb el seu nou espectacle, “Yo, Mussolini”. Una obra que analitza l’auge del feixisme, i ho fa amb l’estil i les maneres marca de la casa de l’histrió italià, que no es caracteritzen precisament pel tacte i la moderació. Sempre còmic i crític, sempre excessiu.

Yo, Mussolini és una obra provocadora i divertida, concebuda i interpretada per Leo Bassi, pensada per generar optimisme i fer que el públic que surt del teatre tengui  ganes de resistir, o millor: risistir! amb intel·ligència a la intolerància. Barrejant l’acudit i la provocació amb una reflexió profunda sobre la manipulació política, proposa la rilla i el pensament positiu com a antídot contra el feixisme.

Estimat o odiat pel seu estil provocador, Leo mai ha buscat el consens com a artista o com a home. Per a ell, la provocació és un llenguatge i no un propòsit i el seu art, lliure de convencions, ofereix al públic una experiència apassionant, sensacional i escruixidora, on sorprenentment, la poesia no està absent.

Les representacions són: del 31 de març al 2 d’abril: divendres 20:00h, dissabte 20:00h i diumenge 18:00h.

Els Reis del món de Santa Margalida

Posted by on 17 Mar, 2023 in Fanteatre, Notícies, portada | 0 comments

Els Reis del món de Santa Margalida

Esto no es una crítica. Asistí al ensayo general de “Reis del món”, y no es de rigor emitir juicios sobre un trabajo en proceso creativo, aunque sea en su último escalón antes del estreno. Pero no me resisto a decir que el montaje es magnífico, y una vez estrenado distará poco de lo que tuve el privilegio de presenciar el miércoles 15. Pero a falta de crítica, buena es la crónica de este ambicioso proyecto sobre dos insignes figuras mallorquinas del siglo pasado.

Crónica publicada en el Diario Última Hora el día 16 de marzo de 2023:

Hubo un tiempo, no tan lejano como pudiera parecer, que “Els reis del món”, título que les otorga el novelista llucmajorer Sebastià Alzamora en su último libro, eran dos mallorquines. De Santa Margalida, para ser más exactos. De nombre Joan. De apellido, March, el financiero omnipotente y ambicioso contrabandista, a quien la leyenda bautizó como “el último pirata del Meditarráneo”; y Mascaró, el profesor, el académico, el orientalista traductor de Sánscrito más prestigioso del mundo, el filósofo pacifista que admiró a Gandhi y fue admirado por los Beatles. 

Eran amigos, pero ostensiblemente incompatibles. Condenados a apreciarse, incluso a respetarse, sin entenderse. Sin colaborar jamás. “Aigua i oli”. Y sus dos vidas, sus biografías, llegan ahora al escenario, previo paso por las palabras impresas de Alzamora, con la excusa de un encuentro real de ambos en Ginebra. Acompañado uno por su lugarteniente, el servicial director Tramulles, y el otro por su esposa británica, que conoció en Cambridge, donde tenía su cátedra. Y ellos serán quienes tiendan el hilo argumental de sus trayectorias vitales, que con encuentros y desencuentros, discurrieron casi en paralelo, pero siempre mirándose de reojo.

La novela es densa e intensa. No es para menos. “La más extensa que he escrito hasta la fecha”, dijo su autor en una entrevista. Y es que el material es apasionante. Pero para el teatro había que reducir. Son lenguajes y formatos diferentes, que  no debemos comparar, pero sí adecuar para presentar la historia según sus necesidades. Y en escena, con adaptación de Josep Maria Miró y bajo la dirección de José Martret, se ha optado por centrarse en la conversación acaecida en Suiza, renunciando así en parte al ritmo literario de las aventuras africanas o a la tensión de las intrigas criminales, que retratan el lado más siniestro del magnate. Todo ello sugerido o resumido con destreza, pero limitado por necesidad. Magnífico trabajo, en cualquier caso, al que tampoco le faltan las cuñas humorísticas, perfectamente encajadas y siempre eficaces para despresurizar, después de los conflictos o los fragmentos más filosóficos del relato.

Y todo ello representado por un elenco notable. Un Toni Gomila que, pese a haber demostrado con creces que puede asumir con éxito cualquier papel, parece haber nacido para interpretar el personaje de Joan March, que ya asumió en televisión hace algún tiempo. El menorquín Blai Llopis, contrapunto perfecto en forma y tono, que otorga nobleza a Mascaró con un trabajo sobrio y lleno de matices. Y Jordi Figueras y Carme Conesa, que aportan solvencia al conjunto en funciones de contrafuerte dramático, sustentando en todo momento, con firmeza y polivalencia, la arquitectura del duelo principal. Magníficos todos.

Els reis del món puede verse hoy viernes y mañana sábado en la Sala Gran del Teatre Principal de Palma a las 20 horas, y mañana domingo a las 18 horas. La novela puede leerse cada día a cualquier hora. Y para quienes deseen profundizar más aún en la figura de March, este mismo fin de semana, en la Sala Petita del mismo Teatre Principal, pueden ver La fundació. Un espectáculo de La Impaciència. Sábado a las 18h y domingo a las 20h.

Cordèlia torna renovada a La Fornal

Posted by on 15 Mar, 2023 in Fanteatre, Notícies, portada | 0 comments

Cordèlia torna renovada a La Fornal

La primavera arriba a La Fornal amb tres oportunitats per veure «Cordèlia». L’obra compta amb un cert recorregut -amb més de 30 funcions arreu de les Illes Balears, País Valencià, Catalunya, Aragó, País Basc i Castella i Lleó- i ara torna amb un nou repartiment format per Mariantònia Salas, Albert Mèlich i Joan Gomila. La podeu veure a La Fornal diumenge 26 de març a les 19 h, dissabte 8 d’abril a les 20 h i diumenge 9 a les 19 h.

La proposta de La Fornal d’Espectacles gira entorn de tres personatges de tres generacions i posicions diferents que es troben davant un mateix objectiu: el muntatge de l’obra de teatre «Cordèlia, la filla del rei Lear». Cordèlia representa la jove que a causa d’expressar-se amb sinceritat pateix l’exili, castigada per la supèrbia del pare.

El repte de realitzar aquest muntatge conjunt entre els tres protagonistes augmenta quan el resultat de les darreres eleccions, amb l’entrada de l’extrema dreta que entra amb ganes de passar comptes a les persones que s’han destacat en la dinamització cultural, la militància a l’esquerra o l’orientació sexual, esguerra les seves relacions i complica el projecte emprès.

Mariantònia Salas dona vida a aquesta protagonista que, enmig de moltes dificultats, es fa a si mateixa i aconsegueix ser coronada reina. «És molt interessant imaginar i interpretar un desenllaç alternatiu a la tragèdia del Rei Lear. En aquesta proposta metateatral, la realitat i la ficció de la pròpia peça es troben de formes subtils i suggeridors, i aquest és un gran atractiu de la peça tant a l’hora de veure-la com per representar-la com a intèrpret.», explica l’actriu protagonista. «Crec que Cordèlia és com una carta d’amor a l’ofici del teatre, en la qual tres personatges es topen amb el seu passat i forçosament l’han de confrontar per intentar assolir els seus desitjos personals i professionals», conclou.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies