un lloc de cultura peculiar

Concurs de TEXTOS per espectacles de TEATRE DE BARRA, edició octubre 2014

Concurs de TEXTOS per espectacles de TEATRE DE BARRA, edició octubre 2014

1- Convocatòria
L’Editorial Òrbita convoca el quart concurs de textos per espectacles de Teatre de Barra.

2- Tema: “DIRECTED BY”
Els textos han d’estar basats en un director de cinema. L’autor pot inspirar-se en una pel·lícula concreta d’aquest director, en tota la seva filmografia, en algun o alguns dels seus personatges més emblemàtics o en la personalitat d’aquest director.

3- Condicions tècniques
El text s’ha titular, obligatòriament, amb el nom del director triat. A més, pot dur un subtítol.
L’acció ha de transcórrer, obligatòriament, en un bar. El text ha de ser anònim (presentat sota pseudònim), inèdit i estar escrit per a dos intèrprets. La representació de l’obra no pot durar més de 15 minuts.
El textos s’hauran de presentar-se en un arxiu de Word en lletra Arial a cos 12. No hauran d’estar escrits en majúscules i les acotacions explicatives hauran d’estar en cursiva.
Cada participant només pot presentar una obra.
No es pot presentar cap obra que hagi estat presentada a l’edició anterior del Teatre de Barra.

4- Participants
L’accés a aquesta convocatòria és lliure. No s’estableix cap condició d’edat, de residència ni de vinculació a cap sector o activitat professional concreta.

5- Jurat
El jurat estarà presidit per un representant d’Òrbita Editorial i format per un mínim de tres vocals, triats per l’editorial amb el criteri de professionalitat o prestigi reconegut en l’àmbit professional o cultural de la matèria establerta.
Hi actuarà com a secretari (amb veu i vot) un membre de l’editorial.

6- Presentació de sol·licituds: requisits, terminis i documentació
El termini de presentació de la documentació acaba a les 23.55 h del 19 de setembre de 2014. Tota la documentació s’haurà d’enviar, obligatòriament, via correu electrònic a l’adreça: orbitaeditorial@gmail.com.

El concursant haurà de crear una adreça de correu electrònic a l’efecte on consti el seu pseudònim (i on, en cap cas no es pugui identificar qui és la persona participant). Des d’aquesta adreça haurà d’enviar un missatge i indicar el pseudònim a l’assumpte i en el qual adjuntarà un arxiu que contingui l’obra que presenta a concurs. Aquest arxiu estarà identificat amb el títol de l’obra.

7- Selecció i desenvolupament
Un cop finalitzat el període d’inscripció, el jurat llegirà tots els textos presentats i es reunirà el dimecres 23 de setembre, a porta tancada, per seleccionar els 6 textos que seran representats. S’aixecarà acta de la reunió i, en aquell moment, es penjarà a la web d’ÒRBITA EDITORIAL i al seu FACEBOOK el títol dels textos finalistes. A partir d’aquell moment, els participants finalistes disposaran de 24 hores, és a dir, fins al 24 de setembre 2014, per a posar-se en contacte amb l’organització, a través del mail d’ÒRBITA o del telèfon 638221173 i identificar-se.

Els participants finalistes disposaran de 21 dies (des del 24 de setembre fins al 15 d’octubre) per preparar la representació de l’obra. Poden seleccionar un director per dirigir la seva proposta o dirigir-la ells mateixos. Així mateix, l’elecció dels dos actors és lliure. En qualsevol cas, els actors i el director escollits han de ser professionals. Conjuntament amb l’organització, cada participant escollirà un dels bars col·laboradors com a escenari de la seva proposta.

Les 6 obres seleccionades es representaran els dijous 15, 22 i 29 d’octubre i 5 i 12 de novembre de 2014. Cada dijous es realitzaran 6 representacions consecutives de cada obra, entre les 20 h i les 23 h. El públic assistent votarà les obres de 0 a 10 en una butlleta preparada a l’efecte. Així mateix, i per primera vegada en aquesta edició, el públic també valorarà de 0 a 10 els apartats de millor actor i millor actriu.

El nom de la companyia guanyadora es farà públic una vegada l’organització hagi conclòs l’escrutini. Una data que es donarà a conèixer oportunament, ja que l’organització es reserva el dret de prorrogar el calendari de representacions si les circumstàncies ho exigeixen i ho permeten.

El jurat es reserva el dret de afegir o excloure un text si ho considera adient en funció de la qualitat dels originals presentats. En tal cas s’afegirien o llevarien els establiments que fossin necessaris per acollir la totalitat dels muntatges.

Així mateix, l’organització es reserva el dret de publicar aquells textos que els semblin interessants des del punt de vista literari encara que no es representin.

8- Pagaments i Premis

S’estableixen tres premis:
Premi a la millor actriu.
Premi al millor actor.
Premi a la millor obra.

Els premis a la millor actriu i al millor actor no tenen dotació econòmica. Pel que fa al premi a la millor obra, el seu premi econòmic es regirà segons les següents determinacions:

L’entrada per a cada representació costarà 3 euros. Del total recaptat es faran les següents particions:
El 30% per Òrbita Editorial
El 70 % de la recaptació es repartirà de la següent manera:
Cada una de les 6 companyies rebrà una setena part d’aquest 70%. D’aquesta setena part, el director en cobrarà una sisena part, el dramaturg una altra sisena part, i els actors dues sisenes parts.
La companyia que resulti guanyadora cobrarà la setena part restant.

9- Altres determinacions

• ÒRBITA EDITORIAL es reserva el dret, en funció de la qualitat dels textos presentats, de triar 12 textos enlloc de 6. Els altres 6 textos escollits es representarien a l’edició de març del 2015.

• Els dramaturgs cedeixen els seus drets d’autor a ÒRBITA EDITORIAL, que publicarà un recull de totes les obres finalistes. Així mateix, ÒRBITA EDITORIAL podrà programar les representacions que consideri adequades de les obres finalistes.

• ÒRBITA EDITORIAL pot introduir les modificacions que consideri convenients en el desenvolupament del concurs per al seu bon funcionament i ha de resoldre totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

• La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació estricta de totes les bases, de manera que se n’exclouran les inscripcions que no compleixin les condicions en la forma establerta.

• ÒRBITA EDITORIAL no es fa responsable de les opinions ni de les imatges o dels continguts inclosos a les obres admeses a concurs ni s’hi identifica necessàriament. En qualsevol cas, no s’admetran a concurs aquelles obres que facin apologia de la vulneració dels drets humans.

deixa un comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Posa-li estrelletes


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies